SIPA objavila oglas za prijem 20 zaposlenika u različitim sektorima

Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) raspisala je Javni oglas za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru slobodnih radnih mjesta koja su sistematizirana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Državne agencije za istrage i zaštitu, prima se 20 zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na sljedećim radnim mjestima:

A – KRIMINALISTIČKO-ISTRAŽNI ODJEL

 1. Referent za administrativne poslove – jedan izvršilac

B – SEKTOR ZA ISTRAŽIVANJE RATNIH ZLOČINA I KRIVIČNIH DJELA KAŽNJIVIH PO MEĐUNARODNOM HUMANITARNOM PRAVU

 1. a) Obavještajno-analitički odsjek
 2. Referent za administrativne poslove – jedan izvršilac

C – ODJEL ZA ZAŠTITU SVJEDOKA

 1. Tehnički sekretar – administrator – jedan izvršilac

D – ODJEL ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU

 1. a) Grupa za podregistar tajnih podataka
 2. Referent za administrativne poslove – jedan izvršilac

E – SEKTOR ZA OPERATIVNU PODRŠKU

 1. a) Operativno – komunikacioni odsjek
 2. Operater-šifrer-vezista – jedan izvršilac
 3. b) Odsjek za informatiku, komunikacije i sigurnost informatičkih sistema
 4. Tehničar za održavanje računarske opreme – jedan izvršilac
 5. Tehničar za računarsku mrežu – jedan izvršilac

F – SEKTOR ZA MATERIJALNO-FINANSIJSKE POSLOVE

 1. a) Odsjek za materijalno poslovanje, logistiku i održavanje
 2. Samostalni referent za poslove nabavke – jedan izvršilac
 3. Higijeničar – tri izvršioica
 4. Skladištar uredskog i higijensko-potrošnog materijala – jedan izvršilac

G – REGIONALNI URED BANJA LUKA

 1. Domar – jedan izvršilac

H – REGIONALNI URED MOSTAR

 1. Referent za naknade i nabavke – jedan izvršilac
 2. Administrator-operater-daktilograf – jedan izvršilac
 3. Domar – jedan izvršilac

I – REGIONALNI URED SARAJEVO

 1. Administrator-operater-daktilograf – jedan izvršilac

J – REGIONALNI URED TUZLA

 1. Vozač – kurir – jedan izvršilac
 2. Domar – jedan izvršilac
 3. a) Grupa za operativno dežurstvo, vezu i kriptozaštitu
 4. Referent za fizičku i tehničku zaštitu osoba i objekata – jedan izvršilac

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Na stranici SIPA-e oglas je objavljen 10. marta.

Cijeli tekst oglasa je dostupan na ovoj poveznici.