ŠPD zapošljava veći broj radnika na neodređeno i određeno vrijeme

Javno preduzeće “Šumsko – privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o Zavidovići, (JP„ŠPD-ZDK“ d.o.o Zavidovići) je raspisalo javni oglas za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme.

Potrebno je vrše izvršilaca na različitim radnim zadacima u poslovnim jedinicama u Zavidovićima, Žepču, Maglaju, Tešnju, Zenici, Kaknju, Visokom, Varešu i Olovu.

 

RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME RASPISUJE SE ZA SLIJEDEĆA RADNA MJESTA:

I  KOMERCIJALNA SLUŽBA

1. Komercijalista II – 1 izvršilac

II  SLUŽBA ZA KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

1. Stručni saradnik za kadrovske poslove – 1 izvršilac

III  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO

1. Projektant u šumarstvu – 4 izvršioca

2. Inženjer u šumarstvu – 3 izvršioca

3. Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma – 2 izvršioca

4. Šumarski tehničar – klaser – 4 izvršioca

5. Šumarski tehničar, primač – otpremač – 1 izvršilac

6. Sjekač – radnik u šumarstvu – 3 izvršioca

7. Radnik u šumarstvu – 4 izvršioca 

IV  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ

1. Inženjer u šumarstvu – 1 izvršilac

2. Tehnolog uzgoja zaštite i iskorištavanja šuma – 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar – klaser – 2 izvršioca

4. Šumarski tehničar, primač – otpremač – 2 izvršioca

5. Sjekač – radnik u šumarstvu – 3 izvršioca

6. Radnik u šumarstvu – 3 izvršioca

7. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 3 izvršioca

8. Vozač – pomoćni radnik („D“ kategorija) – 1 izvršilac

9. Vozač – pomoćni radnik („C“ i „CE“ kategorija) – 1 izvršilac

V  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VISOKO

1. Šumarski tehničar – klaser – 1 izvršilac 

VI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ

1. Tehnolog za iskorištavanje šuma – 1 izvršilac

2. Inženjer u šumarstvu – 1 izvršilac 

VII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA

1. Tehnolog za iskorištavanje šuma – 1 izvršilac

2. Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma – 1 izvršilac

3. Projektant u šumarstvu – 2 izvršioca

4. Šumarski tehničar – klaser – 1 izvršilac 

VIII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ŽEPČE

1. Inženjer u šumarstvu – 1 izvršilac

2. Stručni saradnik u šumarstvu – 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar – klaser – 1 izvršilac

4. Šumarski tehničar, primač – otpremač – 1 izvršilac

IX  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ZAVIDOVIĆI

1. Projektant u šumarstvu – 2 izvršioca

2. Inženjer u šumarstvu – 2 izvršioca

3. Tehnolog uzgoja zaštite i iskorištavanja šuma – 1 izvršilac

4. Šumarski tehničar – klaser – 4 izvršilaca

5. Sjekač – radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

6. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

7. Poslovođa iskorištavanja šuma – 1 izvršilac

X  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ MAGLAJ

1. Stručni saradnik u šumarstvu – 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar, primač – otpremač – 1 izvršilac

XI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ TEŠANJ

1. Tehnolog uzgoja i zaštite šuma – 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar – klaser – 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar, primač – otpremač – 1 izvršilac

 

RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME RASPISUJE SE ZA SLIJEDEĆA RADNA MJESTA:

I  SLUŽBA ZA UZGOJ ŠUMA I SJEMENSKO-RASADNIČKU PROIZVODNJU

1. Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode – 1 izvršilac

2. Referent za uzgoj šuma, sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode – 1 izvršilac 

II  SLUŽBA ZAZAŠTITU I CERTIFICIRANJE

1. Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima – 1 izvršilac

2. Referent za izradu projekata prema fondovima – 1 izvršilac

III  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO

1. Inženjer u šumarstvu – 3 izvršioca

2. Referent zaštite na radu i zaštite od požara – 1 izvršilac

3. Referent šumarstva – 3 izvršioca

4. Šumarski tehničar-klaser – 2 izvršioca

5. Šumarski tehničar primač-otpremač – 1 izvršioca

6. Vozač-pomoćnik radnik („D“ kategorija) – 1 izvršilac

7. Vozač-pomoćni radnik („C“ i „CE“ kategorija) – 2 izvršioca

8. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu – 4 izvršioca

9. Sjekač-radnik u šumarstvu – 11 izvršilaca

10. Radnik u šumarstvu – 19 izvršilaca

11. Kočijaš-pomoćni radnik – 9 izvršioca

12. Automehaničar – 3 izvršioca

13. Autolimar-varilac – 1 izvršilac

14. Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik – 2 izvršioca

15. Miner-kompresorista-pomoćni radnik – 1 izvršilac

16. Bravar-tokar – 1 izvršilac

IV  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ

1. Inženjer u šumarstvu – 2 izvršioca

2. Referent šumarstva – 1 izvršilac

3. Administrator-blagajnik-magaciner – 2 izvršioca

4. Šumarski tehničar primač-otpremač – 7 izvršioca

5. Vozač-pomoćni radnik („B“ kategorija) – 1 izvršilac

6. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu – 4 izvršioca

7. Sjekač-radnik u šumarstvu – 21 izvršilac

8. Radnik u šumarstvu – 16 izvršilaca

9. Čuvar – 2 izvršioca

10. Glavni majstor-defektator – 1 izvršilac

11. Automehaničar – 1 izvršilac

12. Autoelektričar – 1 izvršilac

13. Autolimar-varilac – 1 izvršilac

14. Bravar tokar – 1 izvršilac

V POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VISOKO

1. Administrator-referent za obračun plaća-blagajnik-fakturista – 1 izvršilac

VI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ

1. Stručni saradnik u šumarstvu  – 1 izvršilac

2. Administrator-blagajnik – 1 izvršilac

3. Poslovođa iskorištavanja šuma  – 1 izvršilac

4. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

5. Sjekač-radnik u šumarstvu – 13 izvršilaca

6. Automehaničar – 1 izvršilac

7. Vozač-pomoćni radnik („D“ kategorija) – 2 izvršioca

VII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA

1. Inženjer u šumarstvu – 2 izvršioca

2. Poslovođa održavanja – 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar-klaser – 2 izvršioca

4. Šumarski tehničar primač-otpremač – 1 izvršilac

5. Referent fakturisanja-blagajnik – 1 izvršilac

6. Sjekač-radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

7. Radnik u šumarstvu – 2 izvršioca

8. Pomoćni radnik – 1 izvršilac

9. Čistačica – 2 izvršioca

10. Čuvar – 1 izvršilac

VIII  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ŽEPČE

1. Stručni saradnik u šumarstvu – 1 izvršilac

2. Šumarski tehničar primač-otpremač – 1 izvršilac

3. Rasadničar-mašinista – 1 izvršilac

4. Rasadničar – 3 izvršioca

IX  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ZAVIDOVIĆI

1. Inženjer u šumarstvu – 3 izvršioca

2. Stručni saradnik za projektovanje – 1 izvršilac

3. Šumarski tehničar-klaser – 7 izvršilaca

4. Šumarski tehničar primač-otpremač – 1 izvršilac

5. Magaciner – 1 izvršilac

6. Sjekač-radnik u šumarstvu – 3 izvršioca

7. Radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

8. Građevinski radnik – 2 izvršioca

9. Automehaničar – 1 izvršilac

10. Rasadničar – 3 izvršioca

11. Čistačica – 1 izvršilac

12. Pomoćni radnik – 1 izvršilac

13. Čuvar-štalar – 1 izvršilac

14. Vozač pomoćni radnik („C“ i „CE“ kategorija) – 1 izvršilac

15. Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik – 1 izvršilac

16. Rasadničar mašinista – 1 izvršilac

17. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu – 1 izvršilac

X  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ MAGLAJ

1. Projektant u šumarstvu – 1 izvršilac

2. Stručni saradnik u šumarstvu – 1 izvršilac

XI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ TEŠANJ

1. Pomoćni radnik – 2 izvršioca

XII POSLOVNA JEDINICA SPOMENIK PRIRODE „TAJAN“

1. Referent u info centru – 1 izvršilac

Radni odnos na određeno vrijeme se zasniva u trajanju od 5 (pet) mjeseca a za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad.

Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 (osama) dana od dana posljednje objave oglasa. Više informacija o načinu prijave i literaturu za stručne ispite možete pronaći ovdje.