Stanje vodostaja u 21 sat

Snijeg koji je padao sinoć i danas u prijepodnevnim satima je prouzrokovao blago povećanje vodostaja u našem kantonu, no razloga za brigu nema.

Prema mjerenju rijeke Bosne u Zavidovićima, večeras je u 21 sat zabilježen pad od jednog centimetra, nakon što je vodostaj sinoć od 3 sata bio u rastu. Tada je izmjereni vodostaj bio 97 centimetara, a mjerenje od 21 sat je pokazalo da isti iznosi 118 centimetara.

Rijeka Krivaja je u posljednja tri sata opala tek za pola centimetra. U 21 sat je vodostaj iznosio 50,1 centimetar, dok je vodostaj imao trend rasta sinoć od 2 sata kada je iznosio 36,4 centimetra.

Vodostaj rijeke Gostović je varirao tokom dana. On je u 21 sat iznosio 113,9 centimetara, što je povećanje tek od četiri centimetra u prethodna četiri sata.