Statistika: Ko su naj(ne)aktivniji vijećnici u OV Zavidovići

Općinsko vijeće (OV) Zavidovići, krajem 2021. godine je održalo svoju 12. radnu sjednicu na kojoj je u vijećničkim materijalama dostavljena i statistika aktivnosti općinskih vijećnika tokom sjednica OV Zavidovići.

Ovaj saziv OV Zavidovići je dosad imao 12 radnih sjednica i konstituirajuću sjednicu, s tim da osma radna sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Obzirom da je statistika dostavljena uoči 12 sjednice, među podacima nisu uračunata učešća vijećnika tokom te sjednice. U podacima je po svakom vijećniku naveden broj učešća u raspravama po tačkama dnevnog reda, broj replika, ispravki krivih navoda, vijećničkih pitanja i inicijativa tokom konstiturajuće sjednice i narednih 11 radnih sjednica (s tim da nisu uračunate inicijative dostavljene van sjednica).

Sabirajući broj podnijetih inicijativa i vijećničkih pitanja, učešća u raspravama, replike i ispravke krivih navoda, najaktivniji vijećnik u Općinskom vijeću Zavidovića je Haris Hodžić (SDP) sa 175 učešća. Potom slijede Refik Ćatić (NBL) s 94 učešća, Zahid Avdićević (GDS) ima 87, Ferid Kaknjašević (SDP) 85, a među aktivnijima je i vijećnik Amer Avdičević (A-SDA, sada samostalni vijećnik) sa 72 učešća.

Kada je riječ o vijećnicima koji su na dnu liste po aktivnosti na sjednicama vijeća, nekoliko vijećnika nije nikada izašlo za govornicu ili je izašlo samo u rijetkim situacijama. Tako prema podacima stručnih službi Općine Zavidovići vijećnici Šefik Jusić (SDA) i Emir Mujić (NBL) nisu niti jednom uzeli učešće u vidu rasprava, replika, inicijativa ili vijećničkih pitanja. Jednom je riječ imao Admir Mujkić (GDS, sada NiP), dvaput se za riječ javio Almin Dohranović (SDA), kao i Maja Bajramović (SDP), triput Mirsad Bečić (PDA), četiri puta Fehim Tuzlić (SBiH), sedam puta Samir Skejić (NBL, sada NiP), a krug vijećnika sa jednocifrenim brojem učešća zatvara Hakija Bošnjaković (SDA) koji je riječ imao devet puta.

Među preostalim vijećnicima nalaze se oni koji su češće ili periodično uzeli učešće tokom trajanja sjednica Općinskog vijeća Zavidovići: Igor Šimšić (SDP) 68, Šemso Fehrić (SBB, sada samostalni vijećnik) 56, Šemsudin Skejić (SDP) 55, Armin Imamović (NBL) 37, Erna Merdić-Smailhodžić (SDA) 28, Admir Fojnica (SBiH, sada NiP) 24, Rasim Mujkić (SDA) 17, Hakija Osmić (SDA) 16, Adi Mahovac (SDP) 15, Ajdin Polić (A-SDA) 14, Asim Sinanović (SP/U) 14, Haris Mujanović (NBL) 14, Ramiz Latifović (SBB) 13, Hamdo Džinić (SDP) 13, Demir Buljubašić (A-SDA) 12.

Napomena: Broj učešća na sjednicama općinskog vijeća je dobijen sabiranjem broja inicijativa, vijećničkih pitanja, učešća u raspravama, replika i ispravkih krivih navoda, a prema podacima koje je pripremila Stručna služba Općinskog vijeća.