Sutra 27. sjednica Vlade ZDK

Sutra će u sjedištu Kantona u Zenici biti održana 27. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a s početkom u 8:30.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja upražnjenih pozicija članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Rješenja o uspostavljanju Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova i imenovanju njegovih članova;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju i oduzimanju čina policijskom komesaru;
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 11. Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava Gradu Zenica radi otklanjanja posljedica od poplava;
 12. Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti komunalne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o usvajanju dopuna Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za Udruženja/Lovačka društva;
 14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini za razrješenje članova Nadzornog odbora „rmk promet“ d.d. Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini za imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora „rmk promet“ d.d. Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka oglašavanja popune upražnjenih pozicija Nadzornog odbora „rmk promet“ d.d. Zenica
 17. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, iz reda zdravstvenih radnika;
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Muftijstvu zeničkom u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje Islamskog centra u Zenici;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa u Zenici u svrhu sufinansiranja projekta rekonstrukcije župne crkve;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ Rešad Kadić Tešanj;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Medresa Osman-ef. Redžović Visoko;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novih članova Školskog odbora JU OŠ Džemal Bijedić Miljanovci, Tešanj.