Sutra četvrta sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

Sutra će biti održana četvrta radna sjednica Općinskog vijeća Zavidovići. Ovo je druga sjednica u ovom mjesecu, dok je još jedna zakazana za posljednji dan maja.

Sjednica počinje ujutro od 10 sati, a kao i sve sjednice u ovom sazivu bit će održana u Konferencijskoj sali JU “Centar za kulturu” Zavidovići.

Na dnevnom redu se nalazi 17 tačaka:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
 2. Prijedlog Rezolucije o izgradnji autoceste Koridor 5C i brze ceste Žepče – Tuzla.
 3. Izvještaj Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići, o radu i finansijskom poslovanju JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići za 2020. godinu.
 4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju lokalne razvojne agencije RAZ d.o.o. Zavidovići i Nadzornog odbora RAZ d.o.o. Zavidovići za 2020. godinu.
 5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za kulturu“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
 6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
 7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
 8. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići sa Izvještajem o radu upravnog odbora za 2020. godinu.
 9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
 10. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-31.12.2020. godine (IV kvartal) sa Izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve.
 11. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Zavidovići označene sa k.č. 1262/2 k.o. Zavidovići.
 12. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Zavidovići označene sa k.č. 1702/4 k.o. Zavidovići.
 13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica u 2021. godini.
 14. Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a za izradu Registra vijećničkih pitanja i inicijativa.
 15. Inicijativa vijećnika Ferida Kaknjaševića da se preko Kantonalne direkcije za ceste označi pješački prijelaz na pripadajućim znakovima u ulici „Zlatnih ljiljana“ na rijeci Gostović kod pekare „Braća Suljić“ i poljoprivredne apoteke „Bašić“ Zavidovići.
 16. Inicijativa Kluba vijećnika SDP-a za osnivanje Transfera za mlade za podršku Startup poslovnih ideja mladih.
 17. Inicijativa vijećnika Šemse Fehrića za pokretanje procedure za izradu projektne dokumentacije, te pribavljanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole za Dječije igralište u Stavcima (na k.č. 1459 i k.č. 1460 k.o. Činovići), kao i obezbjeđenje priključaka na gradski vodovod i elektrodistributivnu mrežu.