Svečano otvorena nova fiskulturna sala u Željeznom Polju

U OŠ “”Abdulvehab Ilhamija” u Željeznom Polju kod Žepča svečano je predata na korištenje nova fiskulturna sala, čiju su izgradnju finansirali Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa 800.000 KM i Općina Žepče koja je osigurala 200.000 KM.

Svečanu vrpcu su presjekli premijer Nezir Pivić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija, općinski načelnik Žepča Mato Zovko i direktor ove škole Suvad Hadžić.

Premijer Nezir Pivić je naglasio posvećenost Vlade ZDK-a izgradnji infrastrukture, a posebno projektima koji su korisni za mlade i podstiču njihov ostanak u državi.

Vlada čini sve da osigura što kvalitetnije uslove za život građana svih gradova i općina, vodeći se principima ravnomjernog razvoja i pravedne raspodjele dobara. Maksimalno smo na raspolaganju i uvijek spremni da osiguramo sredstva za projekte kao što je fiskulturna dvorana u Željeznom Polju, a novi projekat koji realizujemo u ovoj mjesnoj zajednici je izgradnja ambulante porodične medicine za koji je Vlada osigurala potrebna sredstva“, rekao je premijer Pivić.

Ministar Mirza Mušija naglasio je da će resorno ministarstvo nastaviti ulaganja u infrastrukturu škola i fakulteta, budući da želi osigurati najbolje moguće uslove u svim obrazovnim ustanovama.

Izgradnjom dvorane značajno su unaprijeđeni uslovi za odvijanje nastave tjelesnog odgoja za 399 učenika raspoređenih u 27 odjeljenja, ali i svih 4000 stanovnika MZ Željezno Polje budući da će se dvorana također koristiti za rekreaciju i održavanje društvenih priredbi.

Općinski načelnik Mato Zovko izrazio je zadovoljstvo što je projekat uspješno realizovan, rekavši kako učenici i mladi iz Željeznog Polja sada imaju jednako kvalitetne uslove za izdvođenje nastave tjelesnog odgoja i bavljenje sportom, kao i vršnjaci u svim drugim mjesnim zajednicama u ovoj općini.