Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Svake godine 8. maja širom svijeta međunarodne humanitarne organizacaije obilježavaju Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Ovaj datum obilježava se u znak rođenja Anri Dinana (Henry Dunant), osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i prvog dobitnika Nobelove nagrade za mir. Ujedno, ovim datumom počinje Nedjelja/Tjedan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koja traje do 15.05.

Ove godine širom svijeta ovaj dan se obilježava pod sloganom “Zajedno smo nezaustavljivi” (Together we are unstoppable).

Ponosni smo što pripadamo najvećem i najznačajnijem humanitarnom pokretu čiju pomoć i podršku je tokom protekle godine dobila svaka 12 osoba u svijetu, poručuju iz Crvenog križa FBiH, te dodaju:

U periodu iza nas, a i danas, pokazajemo da smo najsnažniji partner građanima i zajednici u humanitarnom radu i u odgovoru na razne vrste kriznih i vanrednim situacija, od snježnih padavima, poplava, migracija, pa do, nažalost, još uvijek prisutne pandemije koronavirusa. Značajna humanitarna pomoć, veliki broj socijalnih i drugih usluga, psiho-socijalna podrška građanima, migrantima, zdravstvenim i socijalnim institucijama i sistemu civilne zaštite dokaz su toga.

U Nedjelji Crvenog križa strukture ove organizacije u općinama, gradovima i kantonima nastavljaju s podrškom građanima i zajednici kroz dodjelu razne humanitarne pomoći, toplih obroka iz kuhinja Crvenog križa, socijalnih i usluga kućne njege. Bit će organizirane akcije darivanja krvi, nastavit će se pružati podrška zdravstvenom sistemu u procesu vakcinacije, a migrantima pružanje humanitarne pomoći, prve pomoći i psihosocijalne podrške. Posebna pomoć u vidu dječijih setova (1200) bit će uručena svim porodilištima u Federaciji BiH.

U okviru strukture, mladi su, također, organizirali niz online edukativnih radionica i kampanja o diseminaciji, vršit će se distribucija markica Crvenog križa i organizirati radionica za certifikaciju volontera iz prve pomoći, a značajnu podršku u informatičkoj opremi za uspostavu komunikacijskih centara dobiti će svih deset kantonalnih organizacija CK.

Također, bit će puštena i prva mobilna aplikacija Crvenog križa FBiH o prvoj pomoći, koja bi trebala olakšati pružanje prve pomoći laicima, ali i onim koji su već prošli određene edukacije prve pomoći.

S tim u vezi pod motom “Zajedno smo nezaustavljivi” u periodu od 8. do 15. maja slavit ćemo snagu i rezultate naših organizacija te nemjerljiv doprinos našeg osoblja i volontera u borbi protiv pandemije, poručuju iz Crvenog križa.