Tag: Boračka stipendija

Ze-Do

Isplaćena prva rata ovogodišnje boračke stipendije za studente

Vlada Zeničko-dobojskog kantona doznačila je gradovima i općinama sredstva za isplatu prve rate stipendija Ministarstva za boračka pitanja za 1520 studenata prvog i drugog studijskog ciklusa za akademsku 2023/2024. godinu, a za isplatu prve rate izdvojeno je 246.450 KM. Obaveza jedinica lokalne samouprave je da stipendije doznače na račune korisnika. […]

Ze-Do

Objavljen konkurs za dodjelu boračkih stipendija studentima iz ZDK

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2023/2024. godinu. Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u BiH i van granica BiH iz jednog porodičnog domaćinstva koji […]

Ze-Do

Uplaćena sedma rata boračkih stipendija

Vlada Zeničko-dobojskog kantona doznačila je gradovima i općinama sredstva za isplatu sedme rate stipendija Ministarstva za boračka pitanja za 1.728 studenata prvog i drugog studijskog ciklusa u akademskoj 2022/2023. godini. Za isplatu pretposljednje, sedme od ukupno osam rata stipendija, izdvojeno je 280.800 KM, a nadležne službe u jedinicama lokalne samouprave […]

Ze-Do

Konkurs za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica u ZDK

Na osnovu Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2022/2023. godinu. Na konkurs mogu aplicirati svi redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja u […]