Tag: Dom zdravlja Tešanj

Tešanj

Dom zdravlja Tešanj objavio oglas za prijem u radni odnos

JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj objavile ja oglas za prijem u radni odnos, a kojim se tražio sedam izvršioca. Oglasom se traže radnici na sljedećim pozicijama: Porodični doktor u Službi porodične medicine – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme Porodični doktor u Službi porodične medicine – dva izvršioca na određeno […]

Tešanj

Dom zdravlja Tešanj objavio oglas za prijem radnika

JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović  -Izo“ Tešanj objavila je Oglas za prijem u radni odnos, a kojim se traži devet radnika na pet pozicija. Predmetnim oglasom se traže radnici u sljedećim službama: Doktor medicine u Službi porodične medicine – dva izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci Doktor […]

Ze-Do

Dom zdravlja Tešanj objavio oglas za prijem radnika

JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj objavila je Oglas za prijem u radni odnos, a za više radnika na neodređeno i određeno vrijeme. Oglasom se traže radnici na sljedećim pozicijama: Doktor medicine u Službi porodične medicine – jedan izvršilac na određeno vrijeme u trajanju šest mjeseci Diplomirani edukator – rehabilitator […]

Ze-Do

Oglas za prijem radnika u tešanjskom Domu zdravlja

JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović – Izo“ Tešanj objavila je oglas za prijem u radni odnos više radnika na određeno vrijeme.  Oglasom se traže radnici na sljedećim mjestima: Fizioterapeut – 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca Viši sanitarni tehničar – 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju […]