Tag: Gradsko vijeće Zavidovići

Grad Zavidovići

Završena 19. sjednica Gradskog vijeće Zavidovići

Danas je u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići održana 19. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a na kojoj se raspravljalo o rebalansu budžeta za tekuću, kao i nacrtu za narednu godinu. Osim navedenog, na dnevnom redu je ponovo biti prijedlog novog cjenovnika komunalnih usluga. Na 1. tački su bila Vijećnička pitanja, inicijative […]

Grad Zavidovići

Sutra 19. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Za sutra, utorak 14. novembra 2023. godine, a s početkom u 16 sati, zakazana je 19. sjednica Gradskog vijeće Zavidovići. Za dnevni red sjednice su zakazane sljedeće tačke: Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori Prijedlog Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa […]

Grad Zavidovići

Javni poziv za dostavljanje prijedloga za izradu Programa rada Gradskog vijeća Zavidovići za 2024.

Grad Zavidovići je objavio Javni poziv za dostavljanje Prijedloga i mišljenja za izradu Programa rada Gradskog vijeća Zavidovići za 2024. godinu. Prijedlozi, sugestije i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Vijeća pribavljaju se od vijećnika, klubova vijećnika, Gradonačelnika, službi za upravu i posebnih službi javnih preduzeća, javnih ustanova, mjesnih zajednica, kao […]