Tag: Gradsko vijeće Zavidovići

Grad Zavidovići

U srijedu 22. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

U srijedu 28. februara 2024. godine bit će održana 22. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a s početkom u 13 sati u zgradi Grada Zavidovići. Na dnevnom redu je 16 tačaka kako slijedi: Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori Izjašnjenje Gradskog vijeća po Inicijativama vijećnika: a) Inicijativa samostalnog vijećnika Fehrić Šemse za […]

Grad Zavidovići

Statistika: Ko su naj(ne)aktivniji vijećnici u GV Zavidovići

Stručna služba Gradskog vijeća Zavidovići za nadolazeću sjednicu pripremila je Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Zavidovići za period 01.01. – 31.12.2023. godine. U navedenom izvještaju je između ostalog i pripremljena lista aktivnosti vijećnika u toku 2023. godine, odnosno, u trećoj godini njihovog mandata. Tokom protekle godine, Gradskom vijeću […]

Grad Zavidovići

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Danas je održana prva ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, ukupno 21. sjednica, a koja je počela u 13 sati. Prvobitni dnevni red od 20 tačaka, a na prijedlog Gradonačelnika te uz saglasnost vijećnika, dopunjen je s tri tačke: Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Odluke o izradi Adresnog registra Grada Zavidovići […]