Tag: Help

Grad Zavidovići

Preliminarna lista za odabir korisnika programa organizacije Help – Hilfe zur Selbsthife

Na stranici Grada Zavidovići objavljena je Preliminarna lista za odabir korisnika „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti zapadnog Balkana“ Help – Hilfe zur Selbsthife e.V. a. Na listi se 34 korisnika čije su aplikacije zadovoljile kriterije, te 12 aplikacije koje nisu ispunile tražene uvjete. Preliminarna lista sadrži sve aplikacije zaprimljene do 18. aprila. […]

Privreda Zavidovići

Poziv za apliciranje za dodjelu materijalno-tehničkih sredstava

Njemačka nevladina organizacija Help i Općina Zavidovići su započeli s implementacijom projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2021-2022“ na području općine Zavidovići. Projektom mogu biti podržane sve aktivnosti koje rezultiraju odgovarajućim mjesečnim prihodom, zavisno od dostupnih finansijskih sredstava tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga. Prosječan iznos individualne donacije određen je […]