Tag: JU Centar za socijalni rad Zavidovići

Zavidovići

Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova u UO “Centar za socijalni rad” Zavidovići

Općina Zavidovići je u skladu s Odlukom Općinskog načelnika o utvrđivanju upražnjenih pozicija predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Zavidovići pripremila Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove “Centar za socijalni rad” Zavidovići. Oglas će biti objavljen […]