Tag: Općinsko vijeće Maglaj

Općina Maglaj

Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U srijedu 20. decembra održana je 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj održana je, na kojoj se između ostalog raspravljalo i o Budžetu za narednu godinu. Prije usvajanja Dnevnog reda, dodana je tačka Prijedlog Zaključka kojim se daje ovlaštenje Aidi Bašić, predsjedavajućoj Općinskog vijeća Maglaj kao osnivača KJD d.o.o Maglaj […]