Tag: Općinsko vijeće Maglaj

Općina Maglaj

Održana 1. tematska sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Ove sedmice je održana 1. tematska sjednica Općinskog vijeća Maglaj, a koja je upriličena u četvrtak 12. oktobbra. Analiza stanja sa prijedlogom sanacije i finansijske konsolidacije po svim djelatnostima za period od tri godine, uključujući i plan unutrašnje racionalizacije materijalnih i kadrovskih resursa broj: 01-1312-3/23 od 11.09.2023. godine (Analiza sadrži […]

Općina Maglaj

Sutra 1. tematska sjednica Općinskog vijeća Maglaja

Prva tematska sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana sutra, 12.10.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 15 sati. Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati pedloženi dnevni red sadrži sedam tačaka. Analiza stanja sa prijedlogom sanacije i finansijske konsolidacije po svim djelatnostima za period od tri godine, […]

Općina Maglaj

Jučer održana 31. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Jučer, u petak 6. oktobar 2023. godine, održana je 31. sjednica Općinskog vijeća Maglaj, a na kojoj je između ostalog imenovana nova predsjedavajuća vijeća. Prije usvajanja Dnevnog reda, povučena je tačka a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Komunalno javnog društva d.o.o. […]

Općina Maglaj

U petak 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Trideset prva redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana u petak, 06.10.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj s početkom u 15 sati. Predloženi dnevni red sadrži osam tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative: Verifikacija zapisnika sa 30. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, održane dana 7.9.2023. godine. 1. Izbor […]