Tag: Općinsko vijeće Zavidovići

Grad Zavidovići

Završena 19. sjednica Gradskog vijeće Zavidovići

Danas je u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići održana 19. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a na kojoj se raspravljalo o rebalansu budžeta za tekuću, kao i nacrtu za narednu godinu. Osim navedenog, na dnevnom redu je ponovo biti prijedlog novog cjenovnika komunalnih usluga. Na 1. tački su bila Vijećnička pitanja, inicijative […]

Grad Zavidovići

Sutra 19. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Za sutra, utorak 14. novembra 2023. godine, a s početkom u 16 sati, zakazana je 19. sjednica Gradskog vijeće Zavidovići. Za dnevni red sjednice su zakazane sljedeće tačke: Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori Prijedlog Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa […]

Grad Zavidovići

U ponedjeljak 18. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Za ponedjeljak 23. septembra zakazana je 18. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a s početkom u 17 sati u Velikoj sali zgrade gradskog organa u Zavidovićima. Na dnevnom redu su: Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori. Izjašnjenje Gradskog vijeća po lnicijativama vijećnika: a) Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za […]