Tag: Općinsko vijeće Žepče

Općina Žepče

Usvojen Nacrt Budžeta Općine Žepče za 2024. godinu

U četvrtak 30. novembra održana je 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče na kojoj je usvojen Nacrt Proračuna (Budžeta) Općine Žepče za 2024. godinu, kao i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna (Budžeta) općine Žepče za 2024. godinu. U Nacrtu Proračuna planirani su prihodi u iznosu od 12.600.000 KM. Porezni prihodi […]

Općina Žepče

Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Žepče

U utorak 31. oktobra je održana 27. sjednica Općinskog vijeća Žepče, a istoj su prisustvovala 23 vijećnika koji su raspravljali o šest tačaka dnevnog reda. Prije dnevnog reda, vijećnici su uputili nekoliko inicijativa. Prva i druga tačka dnevnog reda, odnosno, finansijski izvještaj za period januar – septembar 2023. godine i Informacija […]

Općina Žepče

U četvrtak 26. sjednica Općinskog vijeća Žepče

Za četvrtak 29. septembra zakazana je 26. sjednica Općinskog vijeća Žepče, a s početkom u 10 sati u sali Općinskog vijeća Žepče. Na dnevnom redu je osam tačaka i to kako slijedi: Izvješće o radu općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period 01.01. – 30.06.2023. godine Polugodišnji obračun Proračuna […]