Tag: Općinsko vijeće Žepče

Općina Žepče

Održana 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče

U utorak 30. aprila održana je 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče s početkom u 10 sati u zgradi Općinskog vijeća Žepče. Istoj su prisustvovala 24 vijećnika, a pozdravnim riječima sjednicu je otvorio predsjedavajući Općinskog vijeća Žepče Edin Šišić. Na samom početku vijećnik Marko Jukić je uputio inicijativu vezano za […]

Općina Žepče

U utorak 30. sjednica Općinskog vijeća Žepče

U utorak 30. januara s početkom u 10 sati u sali Općinskog vijeća bit će održana 30. sjednica Općinskog vijeća Žepče. Riječ je o prvoj ovogodišnjoj sjednici, a čijim dnevnim redom je predviđena rasprava po devet tačaka. Na dnevnom redu sjednice su: Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2024. Prijedlog […]

Općina Žepče

Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Žepče

U utorak 31. oktobra je održana 27. sjednica Općinskog vijeća Žepče, a istoj su prisustvovala 23 vijećnika koji su raspravljali o šest tačaka dnevnog reda. Prije dnevnog reda, vijećnici su uputili nekoliko inicijativa. Prva i druga tačka dnevnog reda, odnosno, finansijski izvještaj za period januar – septembar 2023. godine i Informacija […]