Tag: Općinsko vijeće Žepče

Općina Žepče

Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Žepče

U utorak 31. oktobra je održana 27. sjednica Općinskog vijeća Žepče, a istoj su prisustvovala 23 vijećnika koji su raspravljali o šest tačaka dnevnog reda. Prije dnevnog reda, vijećnici su uputili nekoliko inicijativa. Prva i druga tačka dnevnog reda, odnosno, finansijski izvještaj za period januar – septembar 2023. godine i Informacija […]