Tag: Općinsko vijeće Žepče

Općina Žepče

Održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče

U četvrtak, 30. juna s početkom u 10 sati, održana je 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče. Sjednici su prisustvovala 23 vijećnika. Na samom početku uslijedile su vijećničke inicijative i pitanja. Predsjednik Općinskog vijeća Edin Šišić je saopćio prisutnim vijećnicima da je dosadašnji vijećnik ispred kluba SDA Alem Delić dao […]