Tag: Općinsko vijeće Žepče

Općina Žepče

Održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče

U četvrtak, 30. juna s početkom u 10 sati, održana je 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče. Sjednici su prisustvovala 23 vijećnika. Na samom početku uslijedile su vijećničke inicijative i pitanja. Predsjednik Općinskog vijeća Edin Šišić je saopćio prisutnim vijećnicima da je dosadašnji vijećnik ispred kluba SDA Alem Delić dao […]

Općina Žepče

Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Žepče

Posljednjeg dana marta održana je 12. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče. Ista je počela u 10 sati u sali Općinskog vijeća, a prisustvovalo je 25 vijećnika. Na samom početku su uslijedile vijećničke inicijative. Josip Kujadin je predložio inicijativu ispred kluba vijećnika HDZ-a BIH da OV Žepče uputi dopis Kantonalnoj direkciji […]