Traži se više radnika: Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK objavio oglas

JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona objavila je Javni oglas za prijem radnika na određeno i neodređeno vrijeme.

Oglasom se traže radnici na 13 pozicija i to doktori, tehničari, te referent i spremačica.

Radna mjesta za koje je raspisan oglas:

1. Doktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga

2. Doktor specijalista pneumoftiziologije

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga

3. Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

 • 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 2 (dvije) godine
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.762,10 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga

4. Specijalista medicinske biohemije

 • 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 2 (dvije) godine
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.352,90 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda

5. Doktor medicine

 • 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine
 • pripadajuća osnovna neto plaća: 2.301,75 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda i Nomenklaturom zdravstvenih usluga

6. Viši RTG tehničar

 • 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.457,77 KM
 • obavlja poslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda

7. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Odjeljenje ORL

 • 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM
 • obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda

8. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Oftalmološko odjeljenje

 • 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM
 • obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda

9. Medicinska sestra – tehničar u Konsultativno specijalističkoj službi medicine rada, Ginekološka ordinacija

 • 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM
 • Obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda

10. Medicinska sestra – tehničar u Ambulanti za opću zdravstvenu zaštitu radnika

 • 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM
 • obavlja poslove medicinske sestre-tehničara prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda

11. Medicinski laborant, Služba za laboratorijsku dijagnostiku

 • 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.176,45 KM
 • obavlja poslove medicinskog laboranta prema Pravilniku o unutrašnjoj
 • organizaciji i sistematizaciji Zavoda

12. Referent za kadrovske i opće poslove, Služba za pravne kadrovske i opće poslove

 • 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 30 (trideset) dana
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.063,92 KM
 • obavlja sve statističke poslove u vezi sa kadrovskom politikom i operativno pomaže rad protokola, arhive i pravne službe te ostale poslove propisane u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda

13. Spremačica, Služba za pravne kadrovske i opće poslove

 • 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 1 (jedne) godine
 • Pripadajuća osnovna neto plaća: 613,80 KM
 • Vrši poslove održavanja higijene u objektu

Dokumentacija tražana javnim oglasim se dostavlja najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njegove objave u listu “Oslobođenje”. Cijeli tekst oglasa je moguće preuzeti ovdje.