U četvrtak 25. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U četvrtak, 30. marta 2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj, a početkom u 09:30, bit će održana 25. sjednica Općinskog vijeća Maglaj.

Predloženi dnevni red sadrži 20 tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative.

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2022. godine,
2. Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve od 01.01. – 31.12.2022. godine,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022. godinu,
4. Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01. – 31.12.2022. godine (Informacija),
5. Prijedlog Odluke o izmjeni naziva pozicije u Budžetu/Proračunu Općine Maglaj za 2023. godinu,
6. a) Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Maglaj za period 01.01.2022. – 31.12.2022. godina,
b) Program rada Općinskog pravobranilaštva Maglaj za 2023. godinu,
7. a) Prijedlog Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje Općinskog pravobranioca Maglaj,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na poziciju Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Maglaj,
8. Prijedlog Odluke o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“ Maglaj po zahtjevu Pervan (Marko) Zoran,
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju obaloutvrde lijeve obale rijeke Bosne, dionica od Gradskog mosta do Željezničkog (Vatrenog) mosta,
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj iz reda osnivača,
11. Izvještaj o radu Komunalnog javnog društva doo Maglaj za 2022. godinu,
12. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ doo Maglaj za 2022. godinu,
13. Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2022. -2024. godinu,
14. Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj za 2023. – 2025. godinu,
15. Izvještaj o radu mjesnih zajednica za 2022. godinu,
16. Program rada mjesnih zajednica za 2023. godinu,
17. Prijedlog Kriterija za dodjelu nagrada mjesnim zajednicama i pojedincima sa područja općine Maglaj,
18. Informacija o stanju iz oblasti poljoprivrede na području općine Maglaj za 2022. godinu,
19. Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2023. godinu,
20. Informacija o deminiranju, obilježavanju i uništavanju neeksplodiranih ubojnih sredstava na općini Maglaj u 2022. godini.
Vijećnička pitanja i inicijative.

Materijale za 25. sjednicu je moguće pronaći na internet stranici Općine Maglaj.