U četvrtak javna rasprava o novom cjenovniku komunalnih usluga JKP Radnik

U četvrtak 15. juna s početkom u 10 sati u Velikoj sali zgrade Grada Zavidovići održat će se usmena javna rasprava o novom cjenovniku komunalnih usluga JKP Radnik.

Gradsko vijeće Zavidovići na 14. sjednici održanoj dana 31. maja razmatralo je Nacrt Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“, a nakon čega je donesen zaključak kojim se isti prihvata.

Navedenim zaključkom Gradsko vijeće Zavidovići zadužilo je Službu za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova da u periodu od 20 dana organizuje provođenje javne rasprave.

Radi navedenog Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova organizuje provođenje javne rasprave u roku od 20 dana (u periodu od 1.6.2023. godine do 20.6.2023. godine)

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti i u pismenoj formi, najkasnije do 20.06.2023. godine.

Nakon provedene javne rasprave Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova, dužna je na osnovu pismenih primjedbi, mišljenja i sugestija, sačiniti izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, te isti dostaviti Gradonačelniku.

Nacrt novog cjenovnika usluga je moguće preuzeti na internet stranici Grada Zavidovići.