U Općini Tešanj održani sastanci povodom gradnje autoputa Koridor Vc, adresirane pritužbe mještana

Općinski načelnik Tešnja Suad Huskim zajedno sa saradnicima održao je dva sastanka koji se direktno odnose na gradnju autoputa na Koridoru Vc, a koji prolazi područjem općine Tešanj.

Na prvom sastanku, pored predstavnika Općine, prisustvovali su predstavnici JP Autoceste FBiH, izvođača radova i nadzora za poddionicu Medakovo-Ozimice.

Razgovarano je o planovima za naredni period i međusobnoj saradnji. Na sastanku je detaljno predstavljen projekat autoceste kroz općinu, obaveze Izvođača radova i JP Autoceste FBiH u izgradnji dionice, pritužbe lokalne zajednice i funkcioniranje pritužbenog mehanizma, te ubrzanje preseljenja, pomoć Općine i JP Autoceste FBiH pri preseljenju.

Dogovorene su konkretne aktivnosti, a definisan je i način saradnje u narednom periodu te kontinuirano održavanje ovakvih sastanaka, kako bi se rješavali konkretni prijedlozi ili pritužbe.

Na drugom sastanku, pored predstavnika Općine Tešanj prisustvovao je direktor poslovnice Elektrodistribucije Doboj Jug, a tema razgovora je bila elektroinstalacije i stvaranje uslova za nesmetano snabdijevanje električnom energijom objekata u vlasništvu pravnih i fizičkih lica u naseljenom mjestu Kraševo (dio između autoputa i rijeke Usore) te snabdijevanje budućeg centra za prečišćavanje otpadnih voda. Dogovoreni su konkretni zaključci za rješavanje otvorenih pitanja.

Općina Tešanj nastavlja aktivno sarađivati sa svim pravnim subjektima uključenim u gradnju autoputa sa ciljem da se minimizira trenutni uticaj gradnje na život i rad svih njenih građana, te da se stvore uslovi za nesmetan razvoj ovog dijela općine po okončanju radova.