U petak 2. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

Za petak, 26. februar 2021. godine, zakazan je 2. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, a koja će biti održana u Konferencijskoj sali JU “Centar za kulturu” Zavidovići.

Na dnevnom redu sjednice se nalazi 26 tačaka:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
 2. Informacija o statusu Nacionalnog spomenika „Vila Krivaja“.
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići za 2021. godinu.
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 1. 1. – 30. 9. 2020. godine.
 5. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za period 1.  7. 2020. – 31. 12. 2020. godine.
 6. Nacrt Odluke o usvajanju Strategije razvoja održive urbane mobilnosti općine Zavidovići.
 7. Nacrt Odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva.
 8. Akcioni plan realizacije Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2017-2026. za 2021. godinu.
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići revidiran za period 2021-2025. godine.
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine na području općine Zavidovići za 2021. godinu.
 11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javnog nekategorisanog puta u naseljenom mjestu Ridžali, s rekonstrukcijom ulice „Ajvaz Dedina“.
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o administrativnim taksama Općine Zavidovići.
 13. Prijedlog Odluke o standardima i kriterijima izbora i imenovanja direktora Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići, sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi.
 14. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih površina za 2021. godinu.
 15. Prijedlog Odluke o dodjeli mandata slijedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta mjesne zajednice „Asim Čamdžić“.
 16. Prijedlog Odluke o dodjeli mandata slijedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta mjesne zajednice „Dubravica“.
 17. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici “Asim Čamdžić” Zavidovići.
 18. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici “Klek” Zavidovići.
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinske izborne komisije Zavidovići.
 20. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Zavidovići.
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije o davanju stručne ocjene u postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i bespravnih zahvata.
 22. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o uspostavljanju Kolegija Općinskog vijeća Zavidovići.
 23. Informacija o utrošku sredstava po osnovu naknade od koncesija u 2020. godini.
 24. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskim organima i službama za upravu Općine Zavidovići u 2020. godini.
 25. Izvještaj o stanju opremljenosti Općinske profesionalne vatrogasne jedinice Općine Zavidovići.
 26. Izvještaj o prikupljanju NUS-a, MES-a i deminiranoj teritoriji na području općine Zavidovići u toku 2020. godine.