U ponedjeljak 18. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići

Za ponedjeljak 23. septembra zakazana je 18. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, a s početkom u 17 sati u Velikoj sali zgrade gradskog organa u Zavidovićima.

Na dnevnom redu su:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
  Izjašnjenje Gradskog vijeća po lnicijativama vijećnika:
  a) Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za osnivanje Transfera za finansiranje aktivnosti kosidbe i prokresa lokalnih cesta na području Grada Zavidovići.
  b) Inicijativa samostalnog vijećnika Amera Avdičević za donošenje Odluke o sanaciji kolovoza na mostu kod TC „Bingo” u ulici „dr. Pinkasa Bandta”.
  c) Inicijativa samostalnog vijećnika Samira Skejića za zakonito uređenje vlasničkih odnosa nad parkiranim mjestima ispred objekata zajedničkog stanovanja.
  d) Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije za pristupanje postupku izmjene Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 10/2021) – sadržine člana – izmjena ulica sa jednosmjernim saobraćajem.
  e) Inicijativa vijećnika Demira Buljubašić za sanaciju podvožnjaka koji se nalazi u ulici “Viniški put”.
  i) Inicijativa vijećnika Demira Buljubašić za obilježavanje horizontalne signalizacije.
  g) Inicijativa vijećnika Demira Buljubašić za uređenje puta u naseljenom mjestu Borovnica.
  h) Inicijativa samostalnog vijećnika Šemse Fehrić za asfaltiranje svih prekopa i oštećenja asfaltne površine na lokalnom putu Zavidovići – Stavci – Brijeg – Gornji Kovači.
  i) Inicijativa vijećnika Demira Buljubašić za postavku kanti za smeće na frekventnim lokacijama.
  j) Inicijativa samostalnog vijećnika Amera Avdičevića za hitno pokretanje pregovora gradske uprave sa svim azilima za pse na području ZE-DO kantona.
  k) Inicijativa samostalnog vijećnika Šemse Fehrića za ugradnju senzora dan-noć na svako mjesno mjesto javne rasvjete na području Grada Zavidovići u cilju uštede energije.
  l) Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za donošenje Odluke o subvencioniranju troškova liječenja djece i mladih oboljelih od malignih bolesti (hemato-onkološki pacijenti) u iznosu od 1000 KM po pacijentu.
  m) Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine naslovljena na Stručnu službu Gradskog vijeća Zavidovići da zajedno sa nadležnim službama sačini i uvrsti na dnevni red na neku od narednih sjednica Informaciju u sektoru klađenja i igara na sreću.
  n) Inicijativa Kluba vijećnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za donošenje odluke o izgradnji pješačke staze na šetalištu pored hotela Kristal u ulici Hasana Kjafije Pruščaka.
  o) Inicijativa samostalnog vijećnika Admira Fojnice za raspisivanje Javnog konkursa za učenike osnovnih i srednjih škola u obilježavanju značajnih datuma za državu i lokalnu zajednicu u pisanju literarnih radova.
 2. Zahtjev za preispitivanje Zaključka o odbijanju Prijedloga Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići sa Prijedlogom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik” d.o.o. Zavidovići, broj: 01 -11 -1338 -AP-18 od 25.09.2023  godine.
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju predsjednika i članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Javna biblioteka” Zavidovići.

Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća kao i materijale za predstojeću je moguće preuzeti ovdje.