U ponedjeljak 24. sjednica GV Zavidovići, ponovo glasanje o poskupljenju komunalnih usluga

U ponedjeljak 29. aprila 2024. godine bit će održana 24. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići, s početkom u 11 sati.

Predloženi dnevni red sjednice ima 15. tačaka i to kako slijedi:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
  Izjašnjenje Gradskog vijeća po Inicijativama vijećnika:
  a) Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za kupovinu Krivajine vile s prijedlogom krajnje namjene objekta nakon kupovine
  b) Inicijativa vijećnika Šemsudina Skejića za obezbjeđenje kreditnih sredstava koja bi se koristila isključivo za realizaciju infrastrukturnog projekta: Vodosnabdijevanje prostorne cjeline Pašin Konak
  c) Inicijativa vijećnika Šemse Fehrića da se za svaku novootvorenu firmu u 2024. godini, počevši od 01.01. do 31.12.2024. godine, obezbijede sredstva za kupovinu fiskalne kase
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zavidovići za period 01.01.-31.12.2023. godine – IV kvartal sa izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve
 3. Izvještaj Gradonačelnika o radu gradskih službi za upravu i drugih službi za 2023. godinu
 4. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Zavidovići za 2023. godinu
 5. Razmatranje Zahtjeva za pomoć u poslovanju JKP ,,Radnik“ d.o.o. Zavidovići, broj: 747-9-04/24 od 15.04.2024. godine
 6. Izvještaj o radu Skupštine JKP ,,Radnik“ d.o.o. Zavidovići i Izvještaj o poslovanju JKP ,,Radnik“ d.o.o. Zavidovići za 2023. godinu
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Cjenovnika komunalnih usluga i načina plaćanja komunalnih usluga JKP ,,Radnik“ d.o.o. Zavidovići sa Prijedlogom Cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP ,,Radnik“ d.o.o. Zavidovići
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete ,,Kamenica 1.“ na području turističkog naselja Kamenica u dužini od cca 4300 metara
 9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju lokalne razvojne agencije RAZ d.o.o. Zavidovići i Nadzornog odbora RAZ d.o.o. Zavidovići za 2023. godinu
 10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove ,,Kulturno-sportski centar“ Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2023. godinu
 11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove ,,Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2023. godinu
 12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove ,Javna biblioteka“ Zavidovići sa izvještajem o radu Upravnog odbora za 2023. godinu
 13. Informacija o realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja prostornih cjelina Pašin Konak i Rujnica
 14. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za organizaciju i provođenje izbora za članove Savjeta mjesne zajednice
 15. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o uspostavljanju Kolegija Gradskog vijeća Zavidovići

Zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća kao i materijale za predstojeću je moguće preuzeti ovdje.