U ponedjeljak u Omladinskom domu MZ Dolina-Alići otvaranje “Muzeja sjemena”

Udruženje poljoprivrednih proizvođača ‘’Agro-Dolina’’ iz Zavidovića nastavlja s implementacijom projekta “Muzej sjemena” u okviru kojega je jedna od ključnih aktivnosti uspostava stalne postavke Muzeja sjemena s informativnim tablama, a koji će prvenstveno uključivati sjeme koje je autohtono na području Bosne i Hercegovine, te služiti kao edukativni i informativni centar.

Širenjem sjemenske baze cilj je s vremenom prikupiti uzorke sjemena iz cijeloga svijeta, a otvaranje Muzeja sjemena i predstavljanje istoimenog projekta planirano je za ponedjeljak, 9. oktobra 2023. godine u 10 sati, u prostorijama Omladinskog doma MZ Dolina-Alići u Zavidovićima.

Pored prezentacije projekta bit će organizovano i izlaganje ing. Admira Hodžića koji će održati predavanje na temu “Socijalni kapital i brendiranje/označavanje kao važan element razvoja ruralnih zajednica’”.

Namjera projekta Muzej sjemena je doprinijeti jačanju građanskog aktivizma kroz prizmu poljoprivrede koje bi rezultiralo većom dobrobiti za cijelu lokalnu zajednicu. Aktivnosti projekta ciljaju na povećanje svjesnosti građanstva o važnosti poljoprivrede kao privredne grane kroz stalnu postavku Muzeja sjemena, oglednog poljoprivrednog dobra uspostavljenog kroz projekt, kao i kontinuiranom edukacijom ciljnih skupina, posebno usmjerenih djeci i mladima.

Kroz projekt je planirana i uspostava socijalne mreže za razmjenu sjemena na području grada Zavidovići kroz koju bi građanke i građani koji se bave poljoprivredom razmjenjivali sjeme na fer osnovi.

Projekt Muzej sjemena implementira UPP “Agro-Dolina’” u okviru grant sheme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju” koji finansira Evropska unija.

Projekt teži jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja kako bi postale obučen i pouzdan partner za kreiranje politika i reforme unutar BiH.

Nositelj projekta “LINK za saradnju/suradnju” je Agencija lokalne demokratije Mostar, a članovi konzorcija su LDA Prijedor, LDA Zavidovići, CRH Trebinje, ALDA i ALDA Skopje.