U Unsko-sanskom kantonu proglašeno stanje prirodne nepogode

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, na svojoj današnjoj 21. sjednici, a u cilju zaštite i spašavanja ljudi od poplava koje su zadesile područje Unsko-sanskog kantona, Vlada ovog kantona donijela je odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Unsko-sanskog kantona za gradove Bosansku Krupu, Bihać, Cazin, te općine Sanski Most i Velika Kladuša.

Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima, Vlada Unsko-sanskog kantona zahtijeva da Kantonalni štab civilne zaštite, u skladu sa Planom zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na ugroženom području.

Također, zahtijeva se da gradski i općinski štabovi civilne zaštite u gradovima i općinama koje su proglasili stanje prirodne nesreće u skladu sa Planovima zaštite i spašavanja gradova i općina preuzmu neposredno rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja, da gradski i općinski štabovi civilne zaštite u gradovima i općinama koje nisu proglasile stanje prirodne nesreće prate situciju i pravovremeno preduzmu mjere i aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju opasnosti koje bi mogle dovesti do ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara kao i da sva kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, općinske službe za upravu, kantonalne, gradske i općinske javne ustanove i javna preduzeća i građani odmah pristupe provođenju zaključaka i naredbi Kantonalnog, gradskih i općinskih štabova civilne zaštite, da gradske i općinske službe i ustanove i Direkcija za regionalne ceste nadležne za zimsko održavanje reginalnih, lokalnih i nekategorisanih puteva aktiviraju sve raspoloživo ljudstvo i mehanizaciju izvođača radova, radi omogućavanja prohodnosti puteva prema planovima prioriteta a da se nedostajuće ljudstvo i mehanizacija angažuju u koordinaciji sa kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite, da Direkcija cesta Federacije BiH angažuje raspoloživo ljudstvo i mehanizaciju izvođača radova radi omogućavanja prohodnosti magistralnih puteva prema planu prioriteta te da se aktiviraju službe zaštite i spašavanja i jedinice Civilne zaštite kantona, gradova i općina koje mogu pružiti pomoć ugroženim gradovima i općinama.

Također, ovom odlukom se traži da gradski i općinski štabovi civilne zaštite preduzmu sve neophodne mjere, radnje i postupke na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima, da gradovi i općine koje nisu proglasile stanje prirodne i druge nesreće aktiviraju službe zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite radi angažovanja po naredbi Kantonalnog štaba civilne zaštite na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara u ugroženim područjima te da aktiviraju komisije za procjenu šteta radi izvršavanja zadataka na procjeni nastalih šteta.