U utorak 24. sjednica Općinskog vijeća Žepče

U utorak 27. juna 2023. godine bit će održana 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče, a s početkom u 10 sati.

Sjednica će biti održana u Sali Općinskog vijeća Žepče, a na dnevnom redu je devet tačaka dnevnog reda:

  1. Dokument okvirnog Budžeta Općine Žepče za period 2024-2026. godinu
  2. Prijedlog Odluke i načinu i uslovima javne prodaje nekretnine
  3. Saglasnost za pokretanje postupka za dodjelu koncesije
  4. Informacija o radu udruženja za 2022. godinu
  5. Prijedlog Odluke o imenovanju drugostepene komisije za rješavanje po žalbama Službe za civilnu zaštitu i vatrogasnu jedinicu Općine Žepče
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče, po zahtjevu Jozo (Marko) Ravnjak
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče, po zahtjevu Jozo (Pero) Lončar i Velimir (Pero) Lončar
  8. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče, po zahtjevu Jozo (Pero) Lončar i Velimir (Pero) Lončar
  9. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom