U utorak 29. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

U utorak 11. jula s početkom u 19 sati bit će održana 29. redovna sjednicu Općinskog vijeća Maglaj, a u sali Općinskog vijeća Maglaj.

Za sjednicu predlažem:

Uz verifikaciju zapisnika sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća Maglaj, održane dana 22.06.2023. godine, na dnevnom redu su samo dvije tačke i to:

1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesionog prostora za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa lerzolita na ležištu „Klanci“ KO Strupina, općina Maglaj,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „BIJELA PLOČA“, po zahtjevu Ćatić Huseina Maglaj.

U konačnici, vijećnici će imati i prostor da postave pitanje i podnesu inicijative.

Materijale za 29 sjednicu je moguće pronaći na internet stranici Općine Maglaj.