U utorak 7. sjednica Skupštine ZDK

Za utorak 25. aprila zakazana je 7. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a koja će biti održana u zgradi Kantona s početkom u 10:30 sati.

Na dnevnom redu bi se trebalo naći sedam tačaka i to kako slijedi:

  1. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 01-02-08-11-3-2123-3/20 – juli 2021. godine
  2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za period 01.01.-31.12.2022. godine
  4. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu
  5. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukom Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, broj: 01-I-5-R/23 od 15.02.2023. godine o usvajanju Izvještaja o poslovanju za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu, broj: 02-7-315 1/22 od 28.12.2022. godine i Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2020. godinu, broj: 04-Iz-25-09 1/21 od 28.01.2021. godine
  6. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukom Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, broj: 01-I-6-R/23 od 15.02.2023. godine o usvajanju Izvještaja o poslovanju za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine, Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu, broj: 02-3-190 1-E/22 od 31.01.2022. godine i Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2021. godinu, broj: 04-Iz-37-9 1/22 od 24.01.2022. godine
  7. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.