U utorak deveta sjednica Općinskog vijeća Zavidovići

U utorak, 21. septembra, bit će održana deveta radna sjednica Općinskog vijeća Zavidovići.

Nakon neuspjele osme (vanredne) sjednice, na kojoj nije bilo kvoruma, danas bi općinski vijećnici trebali raspravljati na jednoj redovnoj sjednici poslije stanke od 50 dana.

Sjednica počinje u 13 sati i bit će održana u Konferencijskoj sali JU „Centar za kulturu“ Zavidovići, a na dnevnom redu je planirano 16 tačaka.

Tačke dnevnog reda su slijedeće:

 1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 1.1.-30.6.2021. godine sa Izvještajem o utrošku tekuće budžetske rezerve.
 3. Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima za rangiranje, načelima izrade i načinu podnošenja investicionih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija Općine Zavidovići.
 4. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene sa k.č. 606/4 k.o. Zavidovići neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice.
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli mandata sljedećem kvalifikovanom kandidatu za člana Savjeta Mjesne zajednice „Pašin Konak“.
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju općinskih službi za upravu općine Zavidovići.
 7. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici „Vozuća“.
 8. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici „Hajderovići“.
 9. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici „Gostović“.
 10. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu Općine Zavidovići Mjesnoj zajednici „Brezik“.
 11. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta Zenica.
 12. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo – Centar pošta Zenica.
 13. Zaključak o izmjenama Zaključka o davanju prethodne saglasnosti u postupku dodjele koncesije za proširenje istražno-eksploatacionog polja „PK Sokolica“ općina Zavidovići.
 14. Informacija o realizaciji Zaključaka Općinskog vijeća Zavidovići za period 1.1.- 30.6.2021. godine.
 15. Inicijativa vijećnika Armina Imamovića za produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata, trgovačkih radnji i ostalih uslužnih djelatnosti i zatvaranja dijela ulice „Alije Izetbegovića“ u noćnim satima.
 16. Inicijativa UG „Jedinstveno udruženje demobilisanih boraca ’92.-’95. Zavidovići za donošenje odluke o načinu, uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz člana 10., 12., 35., 36., 37. i 38. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica Federacije Bosne i Hercegovine