U Zavidovićima i Tešnju uskoro kontejneri za e-otpad

Nakon Maglaja i Kaknja gdje su u prošloj godini postavljeni kontejneri za e-otpad, uskoro će isti biti postavljeni u Zavidovićima i Tešnju, kao i Brezi, Olovu, Usori i Varešu kada je riječ o općinama iz Zeničko-dobojskog kantona.

Kako su saopštili iz ZEOS-a, da je u skladu sa napravljenom analizom, a po osnovu prijavljenih općina na javni poziv, odlučeno da se kontejneri postave u sve prijavljene općine osim u općine Unsko-sanskog kantona, gdje se očekuje posebna investicija, te u Općine Maglaj, Kakanj, Kiseljak, gdje su kontejneri postavljeni već u 2022. godini.

Princip donošenja odluke za odobrenje broja e-kontejnera zasnivao se na analizi da li u općinama već postoje e-kontejneri za e-otpad, raspoloživih sredstava, te na osnovu broja stanovnika.

Prilikom odabira cilj je bio da se omogući svim građanima Federacije Bosne i Hercegovine pravilno odlaganje u općinama u kojima trenutno ne postoje e-kontejneri, pa je stoga odobreno postavljanje e-kontejnera u svim prijavljenim općinama, a zbog velikog broja općina smanjen je broj e-kontejnera po općini.

Ukupno će biti postavljeno 60 novih kontejnera za e-otpad u 37 novih općina iz devet kantona Federacije BiH.

Spisak svih općina/gradova je dostupan na ovoj poveznici.