U Zavidovićima održana skupština Rukometnog saveza ZDK

Večeras je u Zavidovićima održana Izborna skupština Rukometnog saveza Zeničko-dobojskog kantona.

Sedam klubova je dalo svoje predstavnike na skupštini, a skupštini je prisustvovao 21 delegat, kao i dosadašnji predsjednik Ismir Brkić te sekretar Haris Bradarić.

Osim delegata, gost večerašnje skupštine je bio i aktualni predsjednik Rukometnog saveza BiH Mensur Sinanović, koji je tom prilikom čestitao klubovima na želji da organizaciju Rukometnog savez Ze-Do kantona podignu na veći nivo, konstatujući da je to kanton koji važi za jedno od najvažnijih područja za bosanskohercegovački rukomet.

Svi delegati su aktivno sudjelovali u skupštini, gdje su nakon usvajanja dnevnog reda sve odluke o imenovanju donijete većinom glasova delegata.

Odlukom Skupštine, Rukometni savez ZDK-a je dobio novog predsjednika i potpredsjednika Skupštine, nove članove Upravnog odbora, kao i nove članove Nadzornog odbora.

Predsjednik Skupštine:
Adnan Mešić

Potpredsjednik Skupštine:
Dženan Dedić

Upravni odbor:
1. Omer Šabić – predsjednik
2. Senad Suljaković- potpredsjednik
3. Nedim Šehić
4. Elvis Rešidović
5. Dino Sinanović

Nadzorni odbor:
1. Haris Bradarić – predsjednik
2. Esad Konjičanin
3. Vladimir Zeljko

Sekretar RS Ze-Do kantona:
Enes Avdić