Udruženje Z-Media uspješno implementiralo projekat Mladi su zakon!

Udruženje za informisanje i afirmisanje građana Z-Media uspješno je implementiralo projekat “Mladi su zakon!”, a koji je podržao Ured premijera Zeničko-dobojskog kantona iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi” Finansiranje projekata koji se odnose na oblast mladih, Udruženju Z-Media su odobrena određena sredstva za realizaciju projekta “Mladi su zakon!“.

Uz vlastiti doprinos, te dijelom i uz doprinos drugih donatora i društveno-odgovornih organizacija, Z-Media je za mlade iz Zavidovića i okolnih gradova organizovala više od 10 edukativnih aktivnosti, radionica i edukacija, a na kojima je učešće uzelo više od 100 mladih osoba, prvenstveno srednjoškolaca.

Mladi su se tokom ovih edukativnih događaja bliže upoznali s terminima medijske pismenosti, sigurnosti na internetu, svijetom programiranja, ali i kroz praktičan angažman su imali priliku da nauče postupak obrade informacija i pripreme medijskih sadržaja, a poštivajući standarde struke i moralna načela.

U konačnici, njihovi radovi su objavljivani na Z Portalu, a osim toga volonteri ovog projekta su imali priliku i da učestvuju u produkciji i snimanju različitih događaja na portalu, čime su se bliže upoznali sa tehnikama foto i video produkcije.

U konačnici, iz Udruženja za informisanje i afirmisanje građana “Z-Media” su se zahvalili Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona i Vladi Zeničko-dobojskog kantona na podršci i društveno-odgovornom djelovanju, uz poruku da je efikasna saradnja vladinog i nevladinog sektora neophodna za dobrobit cijelog društva.