Uplaćena egzistencijalna naknada za borce

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) doznačilo je krajem prošle sedmice egzistencijalnu naknadu demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina.

Egzistencijalnu naknadu je dobilo 3807 branilaca, a isplaćen je iznos u visini od 608.000 KM.

Branitelji mlađi od 57 godina pravo na egzistencijalnu naknadu ostvaruju u kantonima, a stariji od 57 godina sa nivoa Federacije BiH. Pravo na naknadu imaju nezaposleni branitelji koji su od aprila 1992. do decembra 1995. u redovima Oružanih snaga BiH proveli najmanje 24 mjeseca, odnosno 12 mjeseci ako su postali branitelji kao maloljetnici ili šest mjeseci po stjecanju punoljetstva.

Iznos naknade utvrđuje se množenjem osnovice u iznosu od četiri KM sa brojem mjeseci provedenih u OSBiH.