Usvojen Nacrt Budžeta Općine Žepče za 2024. godinu

U četvrtak 30. novembra održana je 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Žepče na kojoj je usvojen Nacrt Proračuna (Budžeta) Općine Žepče za 2024. godinu, kao i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna (Budžeta) općine Žepče za 2024. godinu.

U Nacrtu Proračuna planirani su prihodi u iznosu od 12.600.000 KM. Porezni prihodi su planirani u visini od 53,57%, neporezni prihodi u visini 25,53%, a tekuće podrške i donacije su planirani u iznosu od 20,88%.

Nacrt i Odluku o izvršenju su vijećnicima predstavili su općinski načelnik Mato Zovko i pomoćnik Službe za gospodarstvo i financije Namik Malićbegović, nakon čega su isti jednoglasno usvojeni.

Donesen je i zaključak da se na Nacrt Proračuna održi i javna rasprava koja je zakazana za 11. decembar, a u Sali Općinskog vijeća Žepče s početkom u 13 sati.

Jednoglasno je usvojen i Izvještaj o radu savjetnika/ca za poslove stručno-pedagoškog nadzora za nastavu na bosanskom i hrvatskom jeziku za školsku 2022/2023. godinu.

Usvojena je  i Odluka o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnina u KO ŽEPČE – VAN. Kada je u pitanju javna prodaja nekretnina, načelnik Zovko je pojasnio da se predmetno zemljište nalazi preko puta bivše tvornice “Mahnjača”. Ukupna procijenjena vrijednost zemljišta je 602.704 KM, a namjena je za izgradnju poslovnog objekta trgovinsko-uslužne djelatnosti.

Do kraja sjednice data je i saglasnost za dodjelu koncesije Ograina II, a usvojene su i tri dodatne tačke, koje su naknadno uvrštene u dnevni red sjednice.