Usvojene izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata saopćilo je da je Dom naroda Parlamenta FBiH na sjednici u četvrtak usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prethodno usvojio i Zastupnički dom.

Iz Ministarstva ističu da će se ovim izmjenama egzistencijalne naknade boraca usklađivati sa rastom bruto domaćeg proizvoda i indeksa potrošačkih cijena, te usklađivanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Također navode da je razlog za donošenje ovog akta prevashodno mijenjanje uslova u pogledu maksimalnih prihoda koje podnosilac zahtjeva može imati da bi dobio pravo na novčanu egzistencijalnu boračku naknadu. Ovaj uslov se mijenja te umjesto sa dosadašnjih 50 posto najniže penzije u Federaciji BiH isplaćene u decembru 2018. godine, on sada glasi „50 posto najniže penzije isplaćene u decembru prethodne godine“.

Utvrđeni iznos mjesečne novčane egzistencijalne naknade 5 KM usklađivat će se u visini zbira 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta realnog bruto društvenog proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodnoj godini, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini (švicarski model), navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.