Vijećnici GV Zavidovići na narednoj sjednici glasaju o povećanju vijećničkih naknada

Nakon što je u utorak održana 9. sjednica Gradskog vijeća Zavidovići (GV Zavidovići), naredna 10. sjednica je već zakazana za posljednji dan mjeseca januara.

Na sjednici će se raspravljati o 14 tačaka dnevnog reda, uključujući i o imenovanju novog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zavidovići, ali i visinima naknada vijećnicima za prisustvo sjednicama.

Osim vijećničkih paušala, nova odluka podrazumijeva i naknade vijećnicima za prisustvo sjednicima, te naknade članovima radnih tijela za prisustvo i učešće u radu radnih tijela GV Zavidovići.

Ukoliko bude usvojen prijedlog nove odluke, vijećnici će primati po 250 KM mjesečno vijećničkog paušala, te isto toliko za prisustvo sjednici – ukupno 500 KM.

Dosadašnja primanja gradskih vijećnika su bila 400 KM, odnosno, 250 mjesečnog paušala i 150 za prisustvo sjednici).

Prema novoj odluci, predsjedavajućem Gradskog vijeća bi i dalje pripadala mjesečna naknada u paušalnom iznosu od 500 KM, s tim da bi se naknada za prisustvo sjednici povećala sa dosadašnjih 200 na 300 KM. Tako bi novoizabrani predsjedavajući GV Zavidovići trebao dobijati 800 KM umjesto dosadašnjih 700 KM (ukoliko računamo da se mjesečno održava jedna sjednica).

Novom odlukom, članu radnog tijela Gradskog vijeća za rad i prisustvo sjednici pripada naknada u visini od 50 KM (umjesto dosadašnjih 40 KM), a predsjedniku radnog vijela vijeća naknada u iznosu od 70 KM (umjesto dosadašnjih 50 KM).