BiH

BiH

Objavljen oglas za prijem u Oružane snage BiH

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je Javni oglas za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Oglasom se prima veći broj izvršilaca u različitim službama, a kandidati trebaju da ispunjavaju navedene opće uslove: da su državljani Bosne i Hercegovine; da su […]

BiH

Usvojen izvještaj Antikorupcionog tima Vlade FBiH

Federalna vlada usvojila je u četvrtak izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH za 2022. godinu. Kako je navedeno u izvještaju, Antikorupcioni tim je u prošloj godini učestvovao u aktivnostima na provedbi Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH. Tako su u okviru tri interresorne radne grupe […]

BiH

Vlada FBiH: 147,6 miliona maraka za izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta, brzih cesta, magistralnih i drugih cesta“ u iznosu od 147.600.000 KM, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH ovom ministarstvu. U okviru ovog Programa […]