Tešanj

Mladi Tešanj

Mladi – Pokretači promjena u Tešnju, Tesliću, Jelahu i Usori

Udruženje mladih „ForTe“ implementira projekat “Glas mladih-Eho budućnosti“ čiji je cilj da kreira ugodniji ambijent za mlade osobe, usmjeren ka jačanju kapaciteta kao i stvaranje prilika za saradnju između Tešnja, Teslića, Jelaha i Usore. Tokom šestomjesečne provedbe aktivnosti, Udruženje mladih “ForTe” fokusirat će se da mladima omogući učenje i razvoj […]

Tešanj

Objavljen kalendar manifestacije “Dani grada Tešnja 2023”

Općina Tešanj objavila je aktivnosti i kalendar manifestacije “Dani grada Tešanj 2023”, a koji će trajati tokom mjeseca decembra. Program počinje u petak 1. decembra obilježavanjem 31. rođendana 3. korupa Armije RBiH, a u prvim danima manifestacije planirano je nekoliko izložbi i turnira. U nastavku Dana grada Tešanj planirano je […]

Tešanj

Dom zdravlja Tešanj objavio oglas za prijem u radni odnos

JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj objavile ja oglas za prijem u radni odnos, a kojim se tražio sedam izvršioca. Oglasom se traže radnici na sljedećim pozicijama: Porodični doktor u Službi porodične medicine – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme Porodični doktor u Službi porodične medicine – dva izvršioca na određeno […]