Zavidovići

JU Dom zdravlja Zavidovići
Zavidovići

Objavljen javni poziv za upražnjene pozicije članova Zdravstvenog savjeta općine Zavidovići

Općinski načelnik općine Zavidovići objavio je javni poziv za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije članova Zdravstvenog savjeta općine Zavidovići. Poziv je raspisan u cilju ostvarivanja i unaprjeđenja prava pacijenata i provođenja društvene brige za zdravlje građana općine Zavidovići i to za slijedeće pozicije: predstavnik registriranih udruženja koja se bave […]

Zavidovići

Objavljen konkurs za imenovanje direktora JU “Javna biblioteka” Zavidovići

Javna ustanova “Javna biblioteka” Zavidovići objavila je Javni konkurs za imenovanje direktora Javne ustanove “Javna biblioteka” Zavidovići. Konkurs je objavljen 17.9.2021. godine u dnevnom listu “Oslobođenje” te 22.9.2021. godine u Službenim novinama FBiH, a isti otaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Opci uvjeti za imenovanje na poziciju direktora […]

Kultura Zavidovići

Naredne sedmice u Centru za kulturu film “Toma”

Naredne sedmice u kino sali JU “Centar za kulturu” Zavidovići će biti prikazan film “Toma” i to nekoliko termina. Film “Toma” je impresionistički portret Tome Zdravkovića koji prikazuje same njegove početke, vrhunac slave, njegove ljubavi koje su ga inspirisale prilikom komponovanja nekih od najvećih hitova, baš kao i odnos s […]