Vlada FBiH odobrila sredstva za uvezivanje staža za 49 radnika Krivaje

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela dvije odluke kojim se odobrava dodjela preostalog dijela sredstava u ukupnom iznosu od 1.699.074,08 KM, utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu, za subvencije javnim i privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža.

Radi se o ukupno 114 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

Kada je riječ o javnim preduzećima ove subvencije u ukupnom iznosu od 1.430.809,73 KM odnose se na 77 radnika iz pet preduzeća, a na osnovu odobrenih zahtjeva za izmirenje dugovanja privrednih društava za neuplaćene doprinose za PIO.

Javna preduzeća kojima su u ovu svrhu odobrena sredstva su IP Krivaja d.o.o. Zavidovići – u stečaju (uplata staža za 28 radnika), zatim KTK Visoko d.d. Visoko – u stečaju (18 radnika), BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (12 radnika), Granit d.d. – u stečaju Jablanica (10 radnika) i Željezara Zenica d.o.o. Zenica – u stečaju (devet radnika).

Privatnim preduzećima i poduzetnicima odobreno je ukupno 268.264,35 KM za uplatu doprinosa za PIO, a u svrhu penzionisanja 37 zaposlenika iz tri preduzeća, prema odobrenim zahtjevima za izmirenje ovih dugovanja. Korisnici sredstava za ove subvencije su privredna društva Krivaja Mobel d.o.o. Zavidovići – u stečaju (uplata staža za 21 radnika), Fortuna d.d. – u stečaju Gračanica (13 radnika), te Aluminij d.d. Mostar (tri radnika).

Odlukama je precizirano da će ova sredstva biti isplaćena iz preostalog dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih za subvencioniranje uvezivanja radnog staža radnicima. Ovo ministarstvo će sa korisnicima sklopiti ugovore o dodjeli dijela grant sredstava, sa definiranim pravima i obavezama. Nakon zaključenja ugovora, a u skladu sa spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva će se uplatiti na račun Federalnog zavoda PIO.

Za realizaciju ovih odluka zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te finansija, kao i Federalni zavod PIO i Porezna uprava FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.