Vlada FBiH usvojila dvije odluke iz oblasti zdravstvene zaštite

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj u četvrtka, a na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donijela dvije odluke koje se odnose na oblast zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Prva odluka se odnosi na izdvajanje sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2023. godinu. S ciljem osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji FBiH, u Fond solidarnosti će u 2023. godini biti izdvajano 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Ovi doprinosi uplaćuju se na račune kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za uplatu izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodeli javnih prihoda u FBiH, po važećim stopama. Sredstva se usmjeravaju u omjeru 89,8 posto na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, a 10,2 posto na propisani račun izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti FBiH Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

O ovoj odluci u roku od 15 dana Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Odluka stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama FBiH, a primjenjivat će se za 2023. godinu.

Odluka je donesena, kako je obrazloženo, jer se za svaku kalendarsku godinu uređuje procenat izdvajanja od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a u korist Fonda solidarnosti FBiH, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Također, istaknuto je da je procenat izdvajanja u Federalni fond solidarnosti iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu ostao na istom nivou kao i prošle godine.

Federalna vlada je na istoj sjednici donijela i Odluku o dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH. Na ovaj način su na A listu lijekova dodani formoterol fumarate dihidrat i indakaterol, a na B listi je za lijek olanzapin dodan i njegov farmaceutski oblik “obložene tablete“