Vlada FBiH usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji u FBiH

Vlada FBiH je na svojoj sjednici u četvrtak usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 6.2.2023. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 60 dana, računajući od 9.2.2023. godine.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere, te o tome redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Ovaj štab zadužen je da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području FBiH i da, u slučaju pogoršanja, odmah preporuči Vladi Federacije BiH nove mjere.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će obavijestiti Parlament o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od širenje virusa.

Kada je riječ o naredbama i dalje je obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske u svim zdravstvenim ustanovama (uposlenici, pacijenti i svi posjetitelji). Naložena je redukcija posjeta u zdravstvenim ustanovama u skladu s kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu ovog virusa.

U informaciji Kriznog štaba FMZ-a je navedeno da na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 0,6 slučajeva na 100.000 stanovnika. Istaknuto je i da rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u ovaj izvještaj, te stoga ne prikazuju realno stanje epidemiološke situacije.

U Federaciji BiH je na bolničkom liječenju 19 osoba zbog COVID-19, a niko od njih nije na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Uzimajući u obzir stabilan trend niske aktivnosti virusa, kao i nizak uticaj na funkcioniranje zdravstvenih službi, u informaciji je procijenjeno da je prijetnja zdravlju opće populacije niska.