Vlada ZDK donijela odluku o pokretanju doktorskog studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj sjednici, a na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, donijela odluku o pokretanju studijskog programa trećeg ciklusa – Doktorskog studija iz medicinskih i zdravstvenih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

S obzirom da je Medicinski fakultet jedan od fakulteta za koji postoji najveći interes za upis, odlukom smo omogućili razvoj samostalnog nastavnog kadra. Smatram da je ovo vrlo važna odluka kako za Vladu tako i za sam Univerzitet u Zenici“, rekao je premijer Pivić.

Program bi trebao početi tokom naredne godine, a riječ je samofinansirajućom studiju, kao što je to slučaj na većini fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Planom upisa, predviđeno je da prve godine bude upisano minimalno po osam, a najviše 15 studenata doktorskih studija iz ove dvije oblasti,