Vlada ZDK finansira dva programa smanjenja nezaposlenosti i prvog iskustva za mlade

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 19. sjednici dala je saglasnost na dva programa Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice fokusirana na smanjenje nezaposlenosti, odnosno omogućavanje mladima da steknu prvo radno iskustvo u ministarstvima u sastavu Vlade ZDK-a.

Program sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada ZDK-a u 2023. godini realizovat će se u partnerstvu s Privrednom komorom ZDK-a, a resorno ministarstvo je za prekvalifikacije, dokvalifikacije i doškolovanje nezaposlenih sa evidencije JU Služba za zapošljavanje osigurala sredstva u iznosu od 55.000 KM.

Saradnja Vlade i Privredne komore na ovakvim projektima traje od 2019. godine, a spremnost za nastavak saradnje i u 2023. godini potvrđena je početkom ove sedmice na sastanku održanom u sjedištu Vlade.

Uloga Privredne komore ogleda se u povezivanju poslodavaca koji imaju potrebe za radnom snagom određenih zanimanja i nezaposlenih osoba sa evidencije JU Služba za zapošljavanje.

Drugi program fokusiran je na mlade bez radnog iskustva. Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe Vlade ZDK za period 2023-2024. godina podrazumijeva stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u ministarstvima u sastavu Vlade, koja su iskazala potrebu, ukupno 40 mladih bez radnog iskustva, od čega 35 sa visokom stručnom spremom (VSS) i pet sa srednjom stručnom spremom (SSS).

Implementator programa će biti Regionalna razvojna agencija za Centralnu BiH – REZ, a resorno ministarstvo je za finansiranje programa predvidjelo sredstva u iznosu od 164.848,50 KM.

Korisnici oba programa bit će angažovani putem javnog oglasa.

Premijerka Amra Mehmedić kaže da je Vlada ZDK-a opredijeljena i da podržava sve kvalitetne projekte koji će omogućiti nezaposlenima da steknu potrebne kvalifikacije tražene na tržištu rada.

U posebnom fokusu Vlade su mladi, kojima je prvo radno iskustvo jedna od osnovnih pretpostavki za pronalaženje trajnog zaposlenja. Želimo prije svega mladima, a onda i ostalim nezaposlenim, pružiti šansu da se osposobe za tržište rada i da grade svoju budućnost u BiH“, rekla je premijerka Mehmedić.

Prema podacima iz službene evidencije nezaposlenih osoba JU Služba za zapošljavanje ZDK-a, na području ovog kantona trenutno je evidentirano preko 10.000 nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u struci, a preko 15.000 evidentiranih nezaposlenih osoba su nekvalifikovani radnici.