Vodostaj Bosne se značajno smanjio u toku noći

Nivo rijeke Bosne se značajno smanjio tokom protekle noći, te je trenutno u većini gradova vodostaj ispod vrijednosti kada počinju obavještenja zbog moguće opasnosti.

Prema podacima Agencije za vodno područje rijeke Save, nivo rijeke Bosne u Visokom je iznosio 203 centimetra danas u 10 sati, te je u odnosu na sinoć manji za oko 70 centimetara.

Bosna je i u Žepču u stalnom padu od sinoć. U 10 sati je izmjeren vodostaj u vrijednosti od 272 centimetra, dok je 12 sati ranije (sinoć u 22 sata) iznosio 323 centimetra.

Vodostaj Bosne izmjeren u Zavidovićima je dosta manji u poređenju s proteklom noći. U 22 sata je iznosio 340 centimetra, dok su na posljednjem mjereu u 10 sati izmjerena 282 centimetra.

Nivo rijeke Bosne u Maglaju je još uvijek zabrinjavajući, ali svakako da ohrabruje činjenica da se smanjio za više od pola metra tokom noći. Sinoć je u 22 sata izmjerena 459 centimetara, dok je danas u 10 sati izmjereno 397 centimetara.